TACK TILL ALLA

väljare, medarbetare, sponsorer och medkandidater - vilket val Sfp gjorde! Och grattis Nils Torvalds! Än en gång visade det sig att prognoser är något annat än valdagens resultat för det svenska folkpartiet. Stolt och glad att ha fått vara med och jobba för detta, djupt tacksam över de mer än 10 000 röster som anförtroddes mig. Tydligt har blivit att minoritetsspråkfrågorna behöver få större uppmärksamhet i EU. För vår och alla andra europeiska språkminoriteters skull. Det vill jag fortsätta jobba för.

Wivan Nygård-Fagerudd intervjuas i Kandidatgalleriet

Gemensamma kustfrågor

Skarvarna upprör – inte bara i Finland. Mellanskarven plockades bort från fridlysningslistan 1997 och EU-parlamentet beställde en lösning från kommissionen… Läs mera

Privatliv till salu

Hbl rapporterade nyligen att privata hälsovårdsföretag i skydd av ett EU-direktiv från 2013 själva får bestämma hur de informerar om prissättningen. Det har lett till prisskillnader som är stora och oöverskådliga för den enskilda… Läs mera

Europas vision är inte färdig

Händelserna i Ukraina förskräcker och visar att det europeiska fredsbygget behöver ständig uppmärksamhet. Är en dellösning för Finlands del Nato? Läs mera

ETT HÅLLBART EUROPA

En hållbar miljö- och energipolitik är viktig. Men hållbarheten ska gälla också allt annat - människor, ekonomi, utbildningspolitik, samhällsutveckling. Ökad ojämlikhet ett hot mot en hållbar tillväxt. Det har vi inte råd med.

läs mera…

DET TVÅSPRÅKIGA FINLAND

är en del av Norden - en gemenskap som sträcker sig från östra Karelen till Atlantkusten. Det tvåspråkiga Finland behöver höras i Europaparlamentet.

läs mera…

ETT RÄTTVIST EUROPA

Ett öppet beslutsfattande är den viktigaste grundstenen för ett stabilt och sant demokratiskt Europa. Ett rättvist samhälle byggs på övertygelsen om alla människors lika värde. All slags diskriminering måste stävjas.

läs mera…

ETT KUNNIGT EUROPA

Satsningar på skola och kultur korrelerar över tid med god ekonomi. Kunskap är den bästa framtidsinvesteringen. Europa har ett rikt arv att förvalta och förnya – och ge vidare till kommande generationer.

läs mera…

DITT PRIVATLIV

ska inte vara en handelsvara på internet. Det är det i dag. De avtal vi godkänner på internet måste tjäna och skydda användarna - vi ska snabbt kunna se vad vi går med på.

läs mera…

SÄL, SKARV OCH SNUS

är viktiga frågor för oss kustbor. De bör avgöras på hemmaplan och inte i Bryssel.

läs mera…

OM JAG FÅR

representera dig i Europaparlamentet vill jag arbeta för allt det här och mycket mer. Vad vill du att jag skall arbeta för? Har du frågor? Hör av dig per e-post till wivan.fagerudd@gmail.com eller gå in på min facebooksida och klicka gilla så kan du skriva i kommentarsfältet.